Vi søker depotmedarbeider

Depot i Nordic Corporate Bank ønsker flere medarbeidere. Bankens kunder er i hovedsak næringskunder.

Arbeidsoppgavene vil i hovedtrekk være:

 • Etablere rettsvern for sikkerheter i tråd med kredittbeslutningen
 • Kontrollere at kredittsaken er etablert korrekt i bankens system
 • Utbetale kreditter, etablere rammer og åpne garantier i tråd med beslutning
 • Pantefrafall, prioritetsvikelser og sletting iht. beslutning
 • Innfrielser av låneengasjement
 • Være sparringspartner for bankens kredittområde

Ønskede egenskaper:

 • Juridisk og/eller økonomisk utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring fra næringsdepot
 • Alternativt annen arbeidserfaring fra oppgjørsfunksjoner for eiendom, bank eller finans
 • Kunne arbeide strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Tiltredelse snarest.

Om arbeidsgiveren

Nordic Corporate Bank tilbyr finansiering og banktjenester til mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi vektlegger forutsigbarhet, kort behandlingstid, kundetilpassede løsninger samt kontinuitet og kunnskap om kundens forretning.

Banken startet sin virksomhet i juni 2019 og har i dag 18 ansatte. Siden oppstart har vi vurdert kredittsøknader på totalt 19,2 milliarder kroner og bevilget 8,6 milliarder kroner i finansiering til 533 mellomstore bedrifter som bidrar til sysselsetting og verdiskaping. Banken opererer som et partnerskap og samtlige ansatte er medeiere.

Du vil trekke veksel på våre erfarne medarbeidere og være en aktiv bidragsyter til en næringslivsbank i utvikling. Vi har lokaler i Inkognitogata 8 i Oslo.

Alle henvendelser behandles konfidensielt og iht. GDPR. Ta kontakt med Trude S. Eidsheim på e-post trude.eidsheim@ncbank.no eller mobil 99 25 04 03 (publisert 23.01.23).