Ny finansavtalelov 2023

Her finner du informasjon om den nye finansavtaleloven.

Ny finansavtalelov gjelder fra 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mer informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

For næringskunder vil den nye loven innebære mindre endringer. Som følge av at loven er en forbrukervernlov, har banken gjort unntak fra enkelte av lovens bestemmelse overfor næringskunder. Enkelte vilkår har også gjennomgått en mer generell oppdatering og fornyelse samt presisering av enkelte regler.

Dersom en fysisk person skal stille kausjon for et lån som et selskap tar opp, vil banken vurdere om disse er forbrukere og behandle de deretter. Dette vil blant annet være tilfelle når en stiller sikkerhet i egen bolig eller fritidseiendom (realkausjon). Er kausjonisten å anse som en forbruker, vil banken kredittvurdere kausjonisten, samt ha en avslagsplikt hvis kausjonsansvaret vurderes å innebære en stor risiko for kausjonisten. Banken har også en forklaringsplikt overfor forbrukere, blant annet om hva det innebærer å stille kausjon og risikoen av dette.

For avtaler om innskudd og betalingstjenester har den nye finansavtaleloven også ført til en generell gjennomgang og revisjon av standardavtalene, herunder kontovilkår.

Hva må jeg som kunde gjøre?

Du trenger ikke å foreta deg noe for at dine produkter og tjenester hos oss skal fortsette som før, men vi oppfordrer deg til å sette deg inn i de oppdaterte avtalevilkårene.

  • Den nye loven gjelder fra 1. januar 2023
  • Avtalene dine gjelder som før
  • Forbrukervernet ditt blir styrket
  • Du kan oppleve flere varslinger enn tidligere

Finans Norge sine nettsider kan du lese mer om hva den nye finansavtaleloven innebærer for deg som kunde.