Klage

Banken ønsker å ha en åpen og konstruktiv relasjon med alle kunder. Dersom det likevel dukker opp situasjoner hvor det ikke er enighet, har du mulighet til å klage.

Enhver klage som mottas av Nordic Corporate Bank vil bli grundig behandlet av Compliance-ansvarlig i banken og klager vil fortløpende bli holdt orientert om fremdriften.

Kort beskrivelse av forholdet og opplysninger om hvem klager har vært i kontakt med i banken.

Takk for din melding! Vi vil ta kontakt i løpet av kort tid.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt Finansklagenemda

Dersom klager og banken ikke skulle komme til enighet, kan Finansklagenemda kontaktes:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf. 23 13 19 60