Om Nordic Corporate Bank

Nordic Corporate Bank tilbyr finansiering og banktjenester til mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi yter finansiering gjennom sikrede investerings-, likviditets- og eiendomslån samt bro- og oppkjøpsfinansieringer. Våre banktjenester inkluderer betalingsformidling, fastrenteinnskudd og bruks-, plasserings-, skattetrekks- depositum- og klientkontoer. Nordic Corporate Bank er medlem av Bankenes sikringsfond som garanterer innskudd opp til to millioner kroner per kunde.

Vi vektlegger personlig service, kort behandlingstid og raske, konsise tilbakemeldinger. Vi finansierer fortrinnsvis kunder som kan vise til god track-record og solide samarbeidspartnere. Ved å tilpasse finansieringer til kundenes selskaps- og eiersituasjoner kan vi i de fleste tilfeller tilby konkurransedyktige betingelser.

Medarbeidere

Nordic Corporate Banks 14 medarbeidere har totalt 350 års arbeidserfaring fra bank og finans. Vi opererer som et partnerskap og dekker alle ledd av verdikjeden fra innskudd og betalingstjenester til finansiering, rådgivning og restrukturering. Samtlige medarbeidere har investert i Banken og alle ledere besitter mer enn 20 års erfaring innen sitt respektive fagfelt. Til sammen har medarbeiderne investert 43 millioner kroner i Banken og eier 15 prosent av egenkapitalen.

Erling Astrup | Daglig leder

Tidligere leder i Danske Bank Corporate Banking Norge, SEB Corporate Finance Norge, Astrup & Partners, Kaupthing Corporate Finance og JP Morgan Nordic M&A. Han har en BSc fra University of Victoria og en MBA fra SDA Bocconi.

Ole Tandberg | Treasury

Grunnlegger og tidligere viseadministrerende direktør i Pareto Bank, styreleder i Optin Bank, økonomidirektør i Privatbanken og Finansbanken. Han er bankøkonom fra Bankakademiet (BI).

Bo W. Kielland | Finansiering

Tidligere leder for salg og kreditt i Bank 2, senior kundeansvarlig i Pareto Bank og Privatbanken, og driftsleder i SEB Norge.

Lena Krog | Finansiering

Tidligere senior kundeansvarlig i Pareto Bank, senior kundeansvarlig i DNB Hypotek og DNB Konsernkunder Eiendom. Siviløkonomstudiet Handelshøyskolen BI.


Kaja Edsberg | Finansiering

Tidligere kundeansvarlig i Pareto Bank. Hun har en MSc fra University of Strathclyde.Svein Jansen | Banktjenester

Tidligere leder for dagligbank og betalingstjenester i Pareto Bank, Privatbanken og Finansbanken. Han er utdannet i bank og finans fra Bankakademiet (BI), og system manager innen IT/data-produksjon.

Berit Hollup | Banktjenester

Tidligere senior kundeansvarlig for banktjenester Pareto Bank, Privatbanken, Storebrand Bank og Norges Bank.

Andreas Gravalid | Kredittstøtte

Tidligere depotansvarlig næring i Bank2, soussjef depot i Pareto Bank, kundeansvarlig dagligbank og betalingstjenester og AML.

Trude S. Eidsheim | Depot & AML

Tidligere banksjef/depot og Anti Money Laundering (AML) i Pareto Bank, leder og AML-ansvarlig i Privatbanken og Finansbanken, regionsdirektør i DVB. Hun er utdannet ved Bankakademiet (BI).

Stian Kleven | Depot

Tidligere jobbet i depot og dagligbank i Pareto Bank og kontroll/avstemming og ATM NO i Nordea.

Kristin Ekvold | Risk & compliance

Tidligere partner og fondsforvalter i Pareto Asset Management, og kapitalforvalter i DNB Asset Management. Hun er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Steinar Sæther | Informasjonsteknologi

Tidligere driftsdirektør i Maritime & Merchant Bank, IT-direktør i Pareto Bank, Privatbanken og Banco Terra.

Oda Ugland | Informasjonsteknologi

Tidligere markedskonsulent for KAU Holding. Hun har en BA fra Durham University.


André Schorpen | Økonomi & regnskap

Tidligere regnskapssjef, compliance controller og treasury i Pareto Bank, fagansvarlig betalingsformidling i SEB Privatbanken. Han har en BA fra HiØ.

Styret

Stein Kolrud | Styreleder

Grunnlegger og tidligere administrerende direktør i Fornebubanken. Banksjef i DNB der han var leder for trade finance, cashmanagement og senior kundeansvarlig for bedriftskunder og norske sparebanker. Styremedlem i Fondsforvaltning AS. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

Kristin Vinje | Styremedlem

Dekan ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania. Tidligere visedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, stortingsrepresentant samt finansbyråd i Oslo kommune, forsker ved Sintef, avdelingsdirektør ved Nærings- og handelsdepartementet samt direktør ved Simula. Medvirkende til etableringen av en egen forskerskole. Hun har en doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo.

Camilla Giesecke | Styremedlem

Finansdirektør i Klarna, Stockholm, Sverige. Tidligere erfaring fra JP Morgan Chase og Investor AB. Direktør for M&A i Saab, og M&A- og økonomi i Permobil. Hun har en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen i Stockholm.

Cathrine Lofterød Fegth | Styremedlem

Advokat i Advokatfirmaet Fegth. 20 års erfaring som advokat, leder og styremedlem innen finanssektoren og internasjonale bedrifter. Juridisk rådgiver innen forretningsjus og selskapsrett samt anti hvitvasking og compliance. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

Christian Berg | Styremedlem

CFO i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Hafslund og partner i HitecVision. Nåværende styremedlem i Argentum Fondsinvesteringer AS, styremedlem og medlem av regnskapsutvalget i Eksportfinans ASA samt medlem av valgkomiteen i Telenor ASA. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Knut Axel Ugland | Styremedlem

Eier og styreleder i Knut Axel Ugland Holding, Axnes, Flyfish Europe, Jaktia og Schou samt eier av Lufttransport og Ugland Travel Group. Tidligere skipsmegler for Johan G. Olsen Shipbrokers AS samt styremedlem og bedriftsutvikler for Andreas Ugland & Sons. Han har en MBA fra New York University.

Morten Kielland | Styremedlem

Direktør og grunnlegger av Vedra Partners. Han har 35 års erfaring som investor og var grunnlegger og styreleder i Key Asset Management. Han har en MSc fra University of Washington. I tillegg er han sertifisert i «Corporate Governance» fra IMD, Lausanne, Sveits.

Investor Relations

Trykk her for å lese mer om bankens rapporter.

Aksjonærer