Om Nordic Corporate Bank

Nordic Corporate Bank tilbyr finansiering og banktjenester til mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi yter finansiering gjennom sikrede investerings-, likviditets- og eiendomslån samt bro- og oppkjøpsfinansieringer. Våre banktjenester inkluderer betalingsformidling, fastrenteinnskudd og bruks-, plasserings-, skattetrekks- depositum- og klientkontoer. Nordic Corporate Bank er medlem av Bankenes sikringsfond som garanterer innskudd opp til to millioner kroner per kunde.

Vi vektlegger personlig service, kort behandlingstid og raske, konsise tilbakemeldinger. Vi finansierer fortrinnsvis kunder som kan vise til god track-record og solide samarbeidspartnere. Ved å tilpasse finansieringer til kundenes selskaps- og eiersituasjoner kan vi i de fleste tilfeller tilby konkurransedyktige betingelser.

Medarbeidere

Nordic Corporate Banks 21 medarbeidere har samlet mer enn 400 års arbeidserfaring fra bank og finans. Vi opererer som et partnerskap og dekker alle ledd av verdikjeden fra innskudd og betalingstjenester til finansiering, rådgivning og restrukturering. Samtlige medarbeidere har investert i Banken og alle ledere besitter mer enn 20 års erfaring innen sitt respektive fagfelt. Til sammen eier medarbeiderne 13,45 prosent av aksjene i Banken.

Erling Astrup | Daglig leder

Tidligere leder i Danske Bank Corporate Banking Norge, SEB Corporate Finance Norge, Astrup & Partners, Kaupthing Corporate Finance og JP Morgan Nordic M&A. Han har en BSc fra University of Victoria og en MBA fra SDA Bocconi.

Ole Tandberg | Treasury

Grunnlegger og tidligere viseadministrerende direktør i Pareto Bank, økonomidirektør i Privatbanken og Finansbanken. Han er bankøkonom fra Bankakademiet (BI).

Bo W. Kielland | Finansiering

Tidligere leder for salg og kreditt i Bank 2, senior kundeansvarlig i Pareto Bank og Privatbanken, og driftsleder i SEB Norge.

Lena Krog | Finansiering

Tidligere senior kundeansvarlig i Pareto Bank, senior kundeansvarlig i DNB Hypotek og DNB Konsernkunder Eiendom. Siviløkonomstudiet Handelshøyskolen BI.


Kaja Edsberg | Finansiering

Tidligere kundeansvarlig i Pareto Bank. Hun har en MSc fra University of Strathclyde.

Benedikte Njøten | Finansiering

Bakgrunn fra restrukturering shipping/offshore i DVB Bank, verdipapir -, selskaps- og eiendomsfinansiering samt depot i Pareto Bank og kundeansvarlig i SEB Privatbanken. Hun har en master fra NHH.

Petter H. Tinholt | Finansiering

Tidligere banksjef depot i Pareto Bank, project controller i oljeserviceselskapet Wood og finansrådgiver i Sparebank 1 SMN. Han har en master i Finansiell Økonomi fra NTNU.Svein Jansen | Banktjenester

Tidligere leder for dagligbank og betalingstjenester i Pareto Bank, Privatbanken og Finansbanken. Han er utdannet i bank og finans fra Bankakademiet (BI), og system manager innen IT/data-produksjon.Berit Hollup | Banktjenester

Tidligere senior kundeansvarlig for banktjenester Pareto Bank, Privatbanken, Storebrand Bank og Norges Bank.Andreas Gravalid | Kredittstøtte

Tidligere depotansvarlig næring i Bank2, soussjef depot i Pareto Bank, kundeansvarlig dagligbank og betalingstjenester og AML.

Nathalie Cathrine Bøe Eikefjord | Kredittstøtte

Tidligere jobbet i depot i Bank2. Hun er jurist med master fra UiO.


Trude S. Eidsheim | Risk & AML

Tidligere banksjef/Depot og Anti Money Laundering (AML) i Pareto Bank, leder og AML-ansvarlig i Privatbanken og Finansbanken, regionsdirektør i DVB, Tyskland. Hun er utdannet ved Bankakademiet (BI).

Stian Kleven | Depot & AML-støtte

Tidligere jobbet i depot og dagligbank i Pareto Bank, og kontroll/avstemming og ATM NO i Nordea.


Helene Liljedahl | Depot

Bakgrunn fra Depot privatmarked i Nordea og Handelsbanken. Hun har en Bachelor i Management ved Toulouse Business School, pågående masterstudie i Rettsvitenskap ved UiO.

Kristin Ekvold | Compliance

Tidligere partner og fondsforvalter i Pareto Asset Management, og kapitalforvalter i DNB Asset Management. Hun er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.André Schorpen | Økonomi & regnskap

Tidligere regnskapssjef, compliance controller og treasury i Pareto Bank, fagansvarlig betalingsformidling i SEB Privatbanken. Han har en BA fra HiØ.

Malin Engebakken | IT & analyse

Tidligere analytiker i Optin Bank. Hun har en MSc i Business Analytics fra Handelshøyskolen BI.

Styret

Christian Berg | Styreleder

CFO i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Hafslund og partner i HitecVision. Nåværende styremedlem i Argentum Fondsinvesteringer AS. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).


Gøril Bjerkan | Styremedlem

Rådgiver i LO i samfunnspolitisk avdeling. Tidligere hatt en rekke stillinger i Norges Bank, Universitetet i Oslo samt rådgivning og utredning i hovedsak for ulike departementer. I tillegg er hun også spaltist i DN. Hun har en PhD i rettsvitenskap (UIO), Cand jur/jurist (UIO), Cand oecon/samfunnsøkonom (NHH) og er Siviløkonom (NHH).

Hanna Öberg | Styremedlem

Global Head of Treasury i Klarna Bank AB. Hun har hatt stilling som Head of Strategy and Capital Management i Länsförsäkringar Bank AB, Economist, Monetary Policy Department i Sveriges Riksbank og Analyst, Strategy and Research i Nordea Markets. Utdannet som Certified European Financial Analyst (CEFA), Master of Science in Industrial Engineering and Management og Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathematiques Appliquées de Grenoble, Frankrike.

Ingrid Haugen Fougner | Styremedlem

Executive Business Analyst & Management Partner i Canica AS. Hun har tidligere jobbet i Nordea og Maritime & Merchant Bank som kredittanalytiker mot selskaper i shipping og offshore sektoren. Hun er utdannet økonom og har en master i International Business fra Hult International Business School.

Knut Axel Ugland | Styremedlem

Eier og styreleder i Knut Axel Ugland Holding, Axnes, Flyfish Europe, Jaktia og Schou samt eier av Lufttransport og Ugland Travel Group. Tidligere skipsmegler for Johan G. Olsen Shipbrokers AS samt styremedlem og bedriftsutvikler for Andreas Ugland & Sons. Han har en MBA fra New York University.

Investor Relations

Trykk her for å lese mer om Bankens rapporter.

Aksjonærer pr. 20.02.2024