Investor Relations

Års- og delårsrapporter

Årsrapport 2023
Delårsrapport 3. kvartal 2023
Delårsrapport 2. kvartal 2023
Delårsrapport 1. kvartal 2023

Årsrapport 2022
Delårsrapport 3. kvartal 2022
Delårsrapport 2. kvartal 2022

Delårsrapport 1. kvartal 2022

Årsrapport 2021

Delårsrapport 3. kvartal 2021
Delårsrapport 2. kvartal 2021
Delårsrapport 1. kvartal 2021

Årsrapport 2020

Delårsrapport 3. kvartal 2020

Delårsrapport 2. kvartal 2020

Delårsrapport 1. kvartal 2020

Årsrapport 2019
Delårsrapport 3. kvartal 2019
Delårsrapport 2. kvartal 2019

Generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling 29.02.2024
Protokoll fra ordinær generalforsamling 06.03.2023
Innkalling til ordinær generalforsamling 06.03.2023

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 10.11.2022
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10.11.2022
Protokoll fra ordinær generalforsamling 10.03.2022
Innkalling til ordinær generalforsamling 10.03.2022

Protokoll fra ordinær generalforsamling 25.03.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling 25.03.2021
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 10.12.2020
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10.12.2020

Protokoll fra ordinær generalforsamling 16.03.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling 16.03.2020

Annet

Risiko- og kapitalstyring 2023, Pilar 3
Risiko- og kapitalstyring 2022, Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring 2021, Pilar 3
Risiko- og kapitalstyring 2020, Pilar 3