Investor Relations

Års- og delårsrapporter

Delårsrapport 3. kvartal 2022

Delårsrapport 2. kvartal 2022

Delårsrapport 1. kvartal 2022

Årsrapport 2021

Delårsrapport 3. kvartal 2021

Delårsrapport 2. kvartal 2021

Delårsrapport 1. kvartal 2021

Årsrapport 2020

Delårsrapport 3. kvartal 2020

Delårsrapport 2. kvartal 2020

Delårsrapport 1. kvartal 2020

Årsrapport 2019

Delårsrapport 3. kvartal 2019

Delårsrapport 2. kvartal 2019

Generalforsamling

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 10.11.2022

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10.11.2022

Protokoll fra generalforsamling 10.03.2022

Innkalling til ordinær generalforsamling 10.03.2022

Protokoll fra generalforsamling 25.03.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling 25.03.2021

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 10.12.2020

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10.12.2020

Protokoll fra generalforsamling 16.03.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling 16.03.2020

Annet

Risiko- og kapitalstyring 2022, Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring 2021, Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring 2020, Pilar 3