Næringskunde

Som næringskunde kan du velge mellom Næringskonto, Plasseringskonto 31 dager og/eller Fastrenteinnskudd. For beste innskuddsrente, se rentesatser og beløpsgrenser nedenfor.

Trykk her for å bli kunde.

Næringskonto

Dette blir som en driftskonto for et selskap, forening eller bedrift og har ingen begrensninger på antall uttak. Næringskonto kan også benyttes som en oppgjørskonto for både Fastrenteinnskudd og Plasseringskonto 31 dager. Alle betalingstjenester kan også benyttes med en Næringskonto.

Rentebeløpet tillegges kontoen årlig.

Du får tilgang til nettbank ved å benytte BankID som du allerede har fra en annen bank.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

eFaktura
Avtalegiro
Integrerte løsninger med bedriftens regnskap
Direkte remittering
OCR-avtale

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente p.a.
Under NOK 500 000 *
1,00 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000 *
2,00 %
Fra NOK 10 000 000 til 25 000 000 **
1,00 %
For innskudd over NOK 25 000 000
0,00 %
* Rentesatsen gjelder fra første krone.
** Rentesatsen gjelder innestående i intervallet.

Plasseringskonto 31 dager Næring

Med Plasseringskonto får du en bedre flytende rente, og binder ønsket beløp i minimum 31 dager.

Rentebeløpet tillegges kontoen årlig. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd som fritekstmelding via nettbanken, med info om ønsket mottakerkonto du evt. har i annen bank (må ikke kreve KID). Mottatte meldinger blir registrert i Bankens åpningstid 08:00-16:00.

Ved uttak ønsket/foretatt før 31 dager, belastes et gebyr på 2,00% av beløpet som tas ut.

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente p.a.
Under NOK 500 000
0,00 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000 *
4,00 %
Fra NOK 10 000 000 til 25 000 000 **
1,00 %
For innskudd over NOK 25 000 000
0,00 %
* Rentesatsen gjelder fra første krone.
** Rentesatsen gjelder innestående i intervallet.
Opprett Plasseringskonto

Plasseringskonto NIBOR Næring

Plasseringskonto NIBOR følger 3 måneders NIBOR-rente tillagt en avtalt margin i prosentpoeng.

Renten vil derfor endre seg i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 måneders NIBOR-rente. Banken viser en renteoversikt hver måned via kontoutskrift i nettbanken. Klikk her for lenke om NIBOR-renten.

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud. NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente p.a.
Fra NOK 500 000 til 10 000 000
Nibor 3 mnd + 0,10 prosentpoeng
* Rente gjelder ikke for kunder innen finansiell sektor
** Rente godskrives årlig
*** En konto per kunde
**** Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
***** Kontakt banken på post@ncbank.no eller tlf 21032400 for varsling av uttak.
Opprett Plasseringskonto Nibor

Fastrenteinnskudd Næring

Plassert beløp vil ikke kunne disponeres i avtalt bindingstid. For uttak foretatt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon på 2,00 % p.a. per gjenstående løpetid, minimum 2,00 % av beløpet som tas ut.

Med Fastrenteinnskudd får du den beste innskuddsrenten. Minste beløp på konto er NOK 500 000 hvor du binder innskuddet i enten 6, 12, 24, eller 36 måneder.

Rentekapitalisering utføres når avtalen avsluttes, eller hver 12. mnd for rentebinding som varer lenger enn ett år.

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente p.a.
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 6 mnd. *
5,25 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 12 mnd. *
5,25 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 24 mnd. *
4,50 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 36 mnd. *
4,00 %
* Rentesatsen gjelder fra første krone.
Opprett Fastrenteinnskudd

Betalingsformidling Næring*

I tillegg tilbyr vi de fleste banktjenester innen betalingsformidling for bedrifter. Du får automatisk tilgang til Nettbank og logger inn med din BankID du allerede har fra annen bank. I nettbanken kan du utføre betalinger fra NOK konto til både inn- og utland. Vi tilbyr en fullservice nettbankløsning.

For rentebetingelser på skattetrekkskonto, depositumskonto og klientkonto, last ned Bankens prisliste.

Via «Bli kunde» oppe til høyre får du raskt tilgang til å bestille bl.a. følgende tjenester:

eFaktura
Overføre mellom egne kontoer
Direkte remittering
Integrerte løsninger med bedriftens regnskap
Avtalegiro
Forfallsmappe
OCR-avtale
Dobbel godkjenning av betaling
Berit HollupBerit Hollup
Berit Hollup
Banktjenester
berit.hollup@ncbank.no+47 957 03 318
Svein JansenSvein Jansen
Svein Jansen
Banktjenester
svein.jansen@ncbank.no+47 909 12 404
Simen VangboSimen Vangbo
Simen Vangbo
Banktjenester
simen.vangbo@ncbank.no+47 977 36 519

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt, så gir vi deg et raskt svar på dine spørsmål og/eller ønsker. Du kan også ta direkte kontakt med en av oss via kontakt siden.

Ta kontakt med oss