Næringskunde

Som næringskunde kan du velge mellom Næringskonto, Plasseringskonto 31 dager og/eller Fastrenteinnskudd. For beste innskuddsrente, se rentesatser og beløpsgrenser nedenfor.

Trykk her for å bli kunde.

Næringskonto

Som næringskunde får du automatisk opprettet en Næringskonto med flytende rente. Denne blir også benyttet som oppgjørskonto for både Fastrenteinnskudd og Plasseringskonto 31 dager. Alle betalingstjenester kan benyttes med en Næringskonto.

Rentebeløpet tillegges kontoen årlig, og det er ingen begrensninger på antall uttak.

Du får tilgang til nettbank ved å benytte BankID som du allerede har fra en annen bank.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • eFaktura
 • Avtalegiro
 • Direkte remittering
 • OCR-avtale
 • Integrerte løsninger med kundens regnskap

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente
Under NOK 500 000 *
0,50 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000 *
1,20 %
Fra NOK 10 000 000 til 25 000 000 **
0,50 %
For innskudd over NOK 25 000 000
0,00 %
* Rentesatsen gjelder fra første krone.
** Rentesatsen gjelder innestående i intervallet.

Plasseringskonto 31 dager Næring

Renten tillegges kontoen årlig. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd via din nettbank. Ved uttak foretatt før 31 dager, belastes et gebyr på 2,00 % av beløpet som tas ut.

Med Plasseringskonto får du den beste flytende renten, og binder ønsket beløp i minimum 31 dager.

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente
Under NOK 500 000
0,00 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000 *
1,50 %
Fra NOK 10 000 000 til 25 000 000 **
1,00 %
For innskudd over NOK 25 000 000
0,00 %
* Rentesatsen gjelder fra første krone.
** Rentesatsen gjelder innestående i intervallet.

Fastrenteinnskudd Næring

Plassert beløp vil ikke kunne disponeres i avtalt bindingstid. For uttak foretatt på et tidligere tidspunkt enn avtalt, beregnes en rentekompensasjon på 2,00 % p.a. per gjenstående løpetid, minimum 2,00 % av beløpet som tas ut.

Med Fastrenteinnskudd får du den beste innskuddsrenten. Minste beløp på konto er NOK 500 000 hvor du binder innskuddet i enten 12, 24, eller 36 måneder.

Rentekapitalisering utføres når avtalen avsluttes.

Priser og rentebetingelser:

Innskudd
Rente
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 12 mnd.
2,25 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 24 mnd.
2,10 %
Fra NOK 500 000 til 10 000 000, 36 mnd.
2,00 %

Betalingsformidling Næring*

I tillegg tilbyr vi de fleste banktjenester innen betalingsformidling for bedrifter. Du får automatisk tilgang til Nettbank og logger inn med din BankID du allerede har fra annen bank. I nettbanken kan du utføre betalinger fra NOK konto til både inn- og utland. Vi tilbyr en fullservice nettbankløsning.

Via «Bli kunde» oppe til høyre får du raskt tilgang til å bestille bl.a. følgende tjenester:

 • Kontoinformasjon
 • Betaling innland og utland
 • Overførsel mellom egne konti
 • eFaktura
 • Avtalegiro
 • Forfallsmappe
 • Direkte remittering
 • OCR-avtale
 • Integrerte løsninger med bedriftens regnskap
 • Dobbel godkjenning av betalinger

* Utlandsoverføring er først tilgjengelig i august/september.

For rentebetingelser på skattetrekkskonto, depositumskonto og klientkonto, last ned Bankens prisliste.

Berit Hollup

Banktjenester
+47 957 03 318

Svein Jansen

Banktjenester
+47 909 12 404