Investering

Nordic Corporate Bank har etablert et rammeverk hvor långivere med konsesjon til å drive utlånsvirksomhet, får tilgang til andeler i syndikerte lån.
Lånene etableres med sikkerhet enten i fast eiendom, verdipapirer eller annet godkjent pantegrunnlag.

Lånene etableres med forventning om god sikkerhet, lav misligholdsrate og høy forventet «recovery» om noe uforutsett skulle inntreffe.

Nordic Corporate Bank forestår etablering, forvaltning og administrasjon av lånene. Banken deltar alltid i lånene, enten pari passu med investoren eller gjennom en subordinert transje.

Banken foretar grundige kredittvurderinger og overvåker låntakere og lånene helt frem til innfrielse. Banken har etablert et system for kontinuerlig overvåkning av lånevilkår og oppfølging av lån.

Transparent

Lånedokumentasjonen er transparent. Lånebetingelser og «covenants» er tilgjengelig for långiverne. Interessekonflikter mellom Banken og øvrige långivere som følge av motstridende interesse eller informasjon mellom långivere avverges.

Hvorfor Nordic Corporate Bank

Tradisjonelt har deltakelse i syndikerte, sikrede lån for bedrifter vært forbeholdt større banker og kredittinstitusjoner, da mange lån fordrer dypere kredittkunnskap og krevende oppfølgingssystemer. For mindre lån kan dette være økonomisk ulønnsomt. Ved å sette ut oppfølgningsdelen av jobben til Nordic Corporate Bank, kan deltakere med konsesjon til å drive utlån, delta med mindre beløp i flere lån og selv sette sammen en diversifisert portefølje.